19.01
2016

Депутатам Олександрійської міської ради 7 скликання: Мацаку Я.О., Коломійцеву А.О., Заріцькому В.В., Моцному Є.С., Смакулі М.М., Воробченку М.М., Мельнику С.Ю., Баранову І.М., Матвієнку М.В., Коліснику Д.О., Бойку Ю.Р., Шевченку П.М., Алімову Є.В., Олійник Н.В., Хірсі В.П., Ходаку О.В., Гриценку С.П., Данильченку В.Є., Руденку І.І., Жежері В.О., Сулятицькому М.М., Ракуті С.М., Нєгіній О.Ю., Богоявленській О.М., Острівному М.С.

14 січня 2016 року до мене та членів виконавчого комітету Олександрійської міської ради, який я очолюю відповідно до ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надійшов відкритий лист-звернення (вх. №10/7 від 14.01.2016 року) депутатів Олександрійської міської ради.

В зазначеному листі депутати заявляють про те, що мною при проведенні 3-ї сесії Олександрійської міської ради було допущено порушення норм Регламенту Олександрійської міської ради 6 скликання, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме: ст.31, ч.3 ст.22, ч.4 ст.20 Регламенту Олександрійської міської ради 6 скликання, ч.13 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування Україні», ч.1 ст.21, ч.1 ст.22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

З цього приводу вважаю за необхідне зазначити наступне.

 1. 25 грудня 2015 року на мою адресу надійшло повідомлення від депутатів Олександрійської міської ради 7 скликання, за Вашими підписами (вх. №80/7 від 25.12.2015 р.), яким мене було постановлено до відома про те, що 29.12.2015р. о 09:00 год. відбудеться сесія міської ради, до порядку денного буде включено такі питання:
 2. Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 7 скликання;
 3. Про недовіру міському голові.

Відповідно до ч.4 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі – Закон) сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської – відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, районної, обласної – головою відповідної ради.

Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради (ч.7 ст.46 Закону).

Згідно ч.9 ст.46 Закону у разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Відповідно до пункту 1 ч.1 ст.30 Регламенту Олександрійської міської ради (надалі – Регламент) проект порядку денного сесії ради, не пізніше як за десять днів до дати початку сесії, формує секретар міської ради на основі затвердженого радою перспективного плану роботи ради.

Згідно затвердженого плану роботи Олександрійської міської ради на січень місяць 2016 року, проведення чергової сесії міської ради в січні 2016 року передбачено не було, про що достовірно було відомо секретарю міської ради Богоявленській О.М., яка підписала зазначений план роботи 28 грудня 2015 року.

Відповідно до ч.4 ст.20 позачергова сесія скликається для розгляду невідкладних питань життєдіяльності територіальної громади і включає розгляд лише одного питання, а у виключних випадках за пропозицією міського голови – не більше двох питань.

З огляду на те, що в складеному секретарем міської ради О.М. Богоявленською та затвердженому плані роботи Олександрійської міської ради на січень 2016 року чергових сесій міської ради передбачено не було, я, керуючись п.8 ч.4 ст.42, ч.7, 10 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», призначив 3 позачергову сесію міської ради на 08 січня 2016 року з порядком денним з двох питань, запропонованих Вами як невідкладні: 1. «Про утворення, визначення загальної чисельності та затвердження персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради»; 2. Про недовіру міському голові.

Всупереч ч.2 ст.51 та п.5 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які встановлюють, що міський голова вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету, проект рішення по першому питанню, з кандидатурами членів виконавчого комітету, не узгоджених з міським головою, розробив та вніс як автор проекту депутат від БПП«Солідарність» А.О. Коломійцев. Проект зазначеного рішення, згідно правового висновку юридичного управління, суперечить законодавству України про місцеве самоврядування. Проект рішення по другому питанню порядку денного 3-ї позачергової сесії, який розробив та вніс як автор проекту теж депутат від БПП«Солідарність» А.О. Коломійцев, згідно правового висновку юридичного управління, також суперечить законодавству України про місцеве самоврядування.

Незважаючи на те, що внесені 04 січня 2016 року за авторством депутата А.О. Коломійцева проекти рішень суперечать Закону, я скликав у двотижневий строк, як це передбачено ч.9 ст.46 Закону, 3 позачергову сесію міської ради, на розгляд якої, відповідно до ч.4 ст.20 Регламенту не могло бути внесено більше двох питань.

Статтею 31 Регламенту врегульовано порядок затвердження пленарного засідання сесії ради. Зокрема, пунктом г) ч.1 ст.31, передбачено, що під час розгляду питання про затвердження порядку денного можливе включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства України і даного Регламенту. З огляду на те, що третя сесія Олександрійської міської ради, яка відбулася 08 січня 2016 року, була позачерговою, до порядку денного не могли бути включені додаткові питання. Відкриваючи 3 сесію Олександрійської міської ради, я зазначив, що сесія є позачерговою.

Депутат М.Смакула, всупереч ч.4 ст.20 Регламенту Олександрійської міської ради, яка встановлює, що позачергова сесія може включати лише два питання, протиправно вимагав внести в порядок денний 3-ї позачергової сесії додаткові питання, по яким були відсутні навіть проекти рішень.

Звертаю Вашу увагу на те, що відповідно до ч.3 ст.30 Регламенту питання, яке пропонується включити до порядку денного, подається у вигляді відповідного проекту рішення з висновками профільної комісії. В управління забезпеченні діяльності Олександрійської міської ради, будь-які проекти рішень щодо розгляду депутатських запитів не реєструвалися.

З підстав того, що третя сесія Олександрійської міської ради, яка відбулася 08 січня 2016 року, до порядку денного якої, відповідно до ч.4 ст.20 Регламенту було включено два запропонованих Вами питання, була позачерговою, порушення ч.1 ст.21, ч.1 ст.22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» допущено не було.

 1. В зазначеному листі Ви заявляєте про те, що мною при проведенні 3-ї сесії Олександрійської міської ради було порушено ч.3 ст.22 Регламенту, якою передбачено, що сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

З цього приводу звертаю Вашу увагу на те, що на третій позачерговій сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася 08 січня 2016 року, необхідно було розглянути лише два, запропонованих Вами питання. Згідно пункту д) ч.1 ст.31 Регламенту передбачено на початку пленарного засідання затвердження порядку денного в цілому. Відповідно до ч.1 ст.32 Регламенту питання затвердженого порядку денного сесії ради розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

З огляду на те, що Вами не було затверджено порядок денний 3-ї позачергової сесії з двома, запропонованими Вами питаннями, Ви не визначилися щодо питань, які Ви самі запропонували розглянути, я закрив 3 позачергову сесію Олександрійської міської ради.

 1. В зазначеному листі, Ви заявляєте про те, що при проведенні 3-ї сесії Олександрійської міської ради мною було порушено ч.13 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в якій зазначається наступне: «Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради».

На 2-й сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася 25 грудня 2015 року, депутатами Олександрійської міської ради, в тому числі, Вами, без врахування зауважень, пропозицій та доповнень, зазначених в правовому висновку юридичного управління міської ради, було затверджено Регламент Олександрійської міської ради 7 скликання.

З огляду на невідповідність 27 статей та положень затвердженого Вами Регламенту Олександрійської міської ради 7 скликання нормам Конституції та законів України, керуючись ч.4 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», я видав розпорядження №194-з від 29.12.2015 року, яким зупинив рішення Олександрійської міської ради «Про Регламент Олександрійської міської ради 7 скликання» від 25.12.2015 року №4, та вніс на повторний розгляд 4-ї сесії Олександрійської міської ради 12 січня 2016 року вказане рішення із обґрунтуванням зауважень.

12 січня 2016 року відповідно до розпорядження міського голови №194-з від 29.12.2015 року відбулася 4-та позачергова сесія міської ради з порядком денним з 2-х питань:

 1. Про повторний розгляд Регламенту Олександрійської міської ради 7 скликання (з зауваженнями міського голови);
 2. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.

Зміни до міського бюджету на 2016 рік були необхідні для виділення з міського бюджету коштів на фінансування заробітної плати працівникам переданих до міського бюджету 2-х ПТУ, стипендій студентам цих ПТУ, закупівлі інсуліну для хворих на сахарний діабет мешканців м.Олександрії (потреба в розрахунку на 3000 людей), та компенсації перевізникам за пільговий проїзд населення, так як державний бюджет України на ці потреби коштів на 2016 рік не передбачив.

На початку 4-ї позачергової сесії зареєструвався для участі у роботі сесії 31 депутат. Однак, зареєструвавшись, 20 з 31 депутатів відмовилися голосувати за створення робочих органів 4-ї сесії. Відповідно, у зв’язку з відмовою 20 з зареєстрованих на початку сесії депутатів приймати участь у роботі, я вимушений був оголосити 4-ту позачергову сесію Олександрійської міської ради закритою. Цим депутати порушили свій законодавчий обов’язок протягом двотижневого терміну повторно розглянути рішення «Про Регламент Олександрійської міської ради 7 скликання». На підставі зазначеного вище, не зрозуміло, як під час проведення 3-ї сесії Олександрійської міської ради 08 січня 2016 року, могло бути допущено порушення ч.13 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка встановлює обов’язок ради затвердити Регламент не пізніше як на 2-й сесії, що Вами і було зроблено.

 1. Щодо Ваших вимог про скасування мною розпоряджень про скликання 4-ї та 5-ї сесій Олександрійської міської ради 7 скликання як таких, що є незаконними, повідомляю, що відповідно до ч.4 ст.46 Закону, ч.1 ст.21 Регламенту сесії скликаються міським головою. Відповідно до частини 10 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Вважаю, що при скликанні 4-ї та 5-ї сесій Олександрійської міської ради 7 скликання, я діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому видані мною відповідні розпорядження є законними.

Щодо повідомлення про те, що у разі не виконання Ваших вимог, Ви залишаєте за собою право самостійно провести сесію Олександрійської міської ради, зазначаю, що відповідно до ч.3 ст.12 Закону сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

У зв’язку з цим, як головна посадова особа місцевого самоврядування в м.Олександрії, на яку відповідно до п.1 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» покладено обов’язок забезпечення додержання Конституції та законів України, застерігаю Вас від самостійного проведення сесій міської ради без відповідного розпорядження міського голови про скликання сесії. Прийняті на таких «самостійних» сесіях рішення будуть юридично нікчемними з моменту їх прийняття та не матимуть ніякого юридичного значення. Такі дії є руйнуванням правових основ та знищенням принципів місцевого самоврядування, встановлених статтею 19 Конституції України, статтею 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На основі принципу законності, закріпленому вимогами ч.1 ст.4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендую Вам утриматися від таких неправомірних дій.

Закликаю Вас до конструктиву в інтересах громади міста Олександрії та сподіваюсь на результативну співпрацю.

З повагою, мiський голова С.Цапюк

, .

Один комментарий

 • Анонім пишет:

  Проаналізуємо передостанній абзац “Відповіді…”
  Без підписанного розпорядження Голови, про скликання сесіі буде беззаконня, рішення прийняті самовільні і юридично нікчемні…
  А, чому, по якому праву, чи свавіллю(?) ініціатива навіть1/3 частини депкорпусу(а маємо 2/3+1=25) про скликання сесіі може бути НЕ ПІДПИСАНА!? – Це ч.7 ст.46 ЗУ “Про місцеве самоврядування”! – мають право на скликання! А значить і на процедурно-технічний передбачений підпис! Шо моча в голову вдарила підписанту розпорядження про скликання пленарного засідання на письмову вимогу 25 з 36 депутатів?! Зобов’язаний(!) Голова ПІДПИСАТИ…і ніякого беззаконня з його боку НЕ ВИНИКНЕ ! Тай не доведеться ховатись за ширмою юридичного словоблуддя, яке може вплинути тільки на недоумків і аж ніяк не на депутатів…

  Мне нравится! Thumb up 0

Залишити відповідь

Войти с помощью: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Олександрійський тиждень

Олександрійський тиждень