12.08
2021

Начальник Головного управління ДПС у Кіровоградській області Олександр Дозорець відповів на п`ять найважливіших запитань стосовно добровільного декларування активів фізичних осіб.

  • Що таке одноразове добровільне декларування доходів фізичних осіб?

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

  • В які терміни подається декларація для можливості використання податкової амністії, та в які терміни сплачуються податки?

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Відповідно до п. 12 підрозділу 9 прим. 4  розділу ХХ Податкового кодексу сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом: першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; другого платежу – до 1 листопада 2023 року; третього платежу – до 1 листопада 2024 року.

  • Хто може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням ?

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть такі категорії декларантів:

фізичні особи – резиденти (у тому числі самозайняті особи);

фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків. Тут маються на увазі податки, які підлягають сплаті фізичною особою особисто чи через податкового агента із зазначених доходів.П

  • Що необхідно задекларувати (об’єкт декларування)?

-Активи з яких не були сплачені податки:

– Валютні цінності, крім коштів у готівковій формі

– Нерухоме майно

– Рухоме майно

– Частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юр. осіб

– Цінні папери та фінансові інструменти

– Права на отримання дивідендів, процентів

– Інші активі фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщенні на рахунках та майнові права, що належать декларанту або з яких отримуються доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого частину належного власнику доходу.П

  • Які ставки спеціального збору?

 – 5% валютні цінності, розміщенні на рахунках у банках України (відкриті зі спеціальним режимом) та активів, що зареєстровані в Україні, крім ОВГЗ

– 9% валютні цінності, розміщені за кордоном

– 2,5% номінальна вартість ОВГЗ з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних у період з 01.01.2021 до 20.06.2022 до подання спеціальної декларації

– 18% у разі порушення умов розміщення валютних цінностей, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги, відсутності договору позики (нараховується при камеральній перевірці).

Залишити відповідь

Войти с помощью: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Олександрійський тиждень

Олександрійський тиждень