31.08
2021

На сьогоднішньому засіданні міськради був прийнятий Статут Олександрійської територіальної громади.

Це основоположний документ, що регламентує діяльність громади, над розробкою якого спеціальна робоча група працювала понад пів року.

Статут є обов’язковим для виконання всіма органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, державними органами та/або їхніми територіальними підрозділами, іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їх посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на відповідній території.

Ось деякі положення Статуту:

Право на участь у вирішенні питань місцевого значення територіальної громади мають жителі, які проживають на її території, та особи, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Територіальна громада має права та обов’язки вирішувати самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування усі справи місцевого значення.

Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування мають жителі територіальної громади, які досягли 18-річного віку та є дієздатними.

При вирішенні питань місцевого значення жителі територіальної громади мають право:

– подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;

– бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при міській раді та її виконавчих органів;

– одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність ради, міського голови, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб;

– одержувати копії актів ради, міського голови, виконавчих органів ради та їх посадових осіб у порядку, визначеному законодавством;

– брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій;

– брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

– брати участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету через механізм бюджету участі (громадського бюджету);

– бути присутніми на засіданнях ради, її постійних комісій, виконавчого комітету;

– на виступ на пленарному засіданні ради, засіданні постійної комісії у порядку, встановленому радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому виконавчим комітетом;

– на особистий прийом депутатами ради, міським головою, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;

– на ознайомлення з проектами актів органів місцевого самоврядування;

– брати участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є міська рада;

– на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

– брати участь у реалізації форм участі територіальної громади в місцевому самоврядуванні;

Жителі територіальної громади зобов’язані:

– проявляти повагу до гідності кожної людини, вірувань, традицій, історії, національної та/або етнічної самобутності осіб та/або груп осіб, сприяти забезпеченню рівності інших прав і свобод осіб та/або груп осіб, які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах територіальної громади;

– утримуватися від будь-яких форм дискримінації;

– шанобливо ставитися до традицій, звичаїв територіальної громади, її самобутності, історії та культури;

– сприяти сталому розвитку територіальної громади та її населених пунктів;

– шанобливо та ощадливо ставитися до майна, коштів, землі, природних ресурсів

територіальної громади, а також об’єктів спільної власності територіальної громади;

– поважати символіку територіальної громади і використовувати її тільки за призначенням;

Формами безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

1) місцеві вибори;

2) місцевий референдум;

3) загальні збори громадян за місцем проживання;

4) місцеві ініціативи;

5) громадські слухання;

6) звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;

7) консультації з громадськістю;

8) участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування;

9) участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням ради;

10) участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них, а також бюджет участі (громадський бюджет);

11) участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення.

Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), розміщене на веб-сторінці «Електронних петицій до влади» для голосування громадян, яке за умови набрання необхідної кількості голосів, обов’язкове до розгляду на найближчому засіданні виконавчого органу місцевого самоврядування.

 Електронна петиція подається ініціатором через веб-сторінку Олександрійської міської ради «Електронних петицій до влади» шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».

З повним текстом Статуту можна ознайомитися на сайті міськради.

С. Іванов

Залишити відповідь

Войти с помощью: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Олександрійський тиждень

Олександрійський тиждень