4.01
2021

Рішення четвертої сесії Пантаївської селищної ради восьмого сликання.

Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 45578837 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 45437187 гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 141650 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 45578837 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади – 45431839 гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 146998 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної
громади у сумі 5348 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної
громади у сумі 5348 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної селищної
територіальної громади у розмірі 29000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі
240000 гривень, що становить 0,53 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Надати виконавчому комітету селищної ради право протягом 2021 року у період між сесіями селищної ради затверджувати з наступним внесенням змін до рішення селищної ради про бюджет селищної територіальної громади:
обсяги субвенцій, що передаються бюджету селищної територіальної
громади з державного та інших місцевих бюджетів.

Затвердити розподіл видатків бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих галузевих програм у сумі 1947210 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

Затвердити на 2021 рік розподіл видатків бюджету розвитку на
здійснення заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного у сумі 3150 гривень.

Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної
громади на 2021 рік:
1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження,
визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету
селищної територіальної громади на 2021 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду
бюджету селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами
реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального
користування;
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплату енергосервісу. Надати право фінансовому відділу отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної
громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до
законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті селищної ради або на офіційному сайті головного розпорядника коштів бюджету;
4) взяття бюджетних зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
5) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.Надати право фінансовому відділу у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та
спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України.

Делегувати селищному голові право укладати угоди з передачі та
отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

У разі внесення до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня
2011 року № 11 “Про бюджетну класифікацію” (із змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (із змінами) дозволити фінансовому відділу Пантаївської селищної територіальної громади здійснювати внесення змін до розпису бюджету Пантаївської селищної територіальної громади на 2021 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення селищної ради про бюджет територіальної громади на 2021 рік.

Рішення “Про бюджет Пантаївської селищної територіальної громади
на 2021 рік” набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Встановити, що додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.

Виконавчому апарату селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у газеті “Олександрійський тиждень” відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально
–економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Голова селищної ради Ігор Бульба

Додатки до рішення:

Залишити відповідь

Войти с помощью: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Олександрійський тиждень

Олександрійський тиждень